Rasvanpoisto

Rasvanpoistoa suoritetaan esteettisessä mielessä monella eri tavalla. Yleisimpinä ovat rasvaimu, lipolyysipistokset ja CoolSculpting, eli cryolipolyysi. Rasvanpoisto on tehokkainta yleisimmin rasvaimun turvin. Rasvaimulla ja cryolipolyysillä pystytään parhaiten poistamaan rasvaa suuremmilta alueilta, kun taas lipolyysipistoksilla saadaan loistavia tuloksia paikallisemmin, kuten kasvoilla.

Rasvanpoisto lipolyysipistoksilla toteutuu usein neulaa, tai tylppää kanyylia hyödyntäen. Tällöin hoitokertoja saatetaan vaatia muutama, kun taas rasvaimulla toivottu tulos saadaan jo yhdellä kerralla.

Voit tutustua lisää erilaisiin rasvanpoistomenetelmiin niiden omilta sivulta, kunkin toimenpiteen alta.